درباره شرکت


چاپ و تبلیغات مهرازی در زمینه چاپ های outdoor و indoor و ساخت تابلوهای مختلف به صورت حرفه ای توانسته است که با توجه به حفظ کیفیت کارهای خود و جلب نظر مشتریان در این زمینه ها به فعالیت بپردازد.

چاپ و تبلیغات مهرازی