چاپ استیکر (وینیل مات و براق)

از این نوع مدیا می توان در موارد بسیار زیادی استفاده کرد. چاپ انواع تصاویر و نوشته ها بر روی شیشه های مغازه ها و فروشگاه ها و هر سطحی که نیاز به چسباندن طراحی های مورد نظر را داشته باشد همانند اتومبیل ها و .....