چاپ بک لایت

از این نوع مدیا برای ساخت تابلوهای بک لایت یا پشت نور استفاده می شود و توانایی عبوردهی نور را دارا می باشد.